ดำน้ำชุมพร 21-23 สิงหาคม 2563

ดำน้ำชุมพร | 21-23 สิงหาคม 2563 | 5 ไดฟ์ 12,000 บาท | Fundive 8,900 บาท รวมอุปกรณ์

ดำน้ำทะเลชุมพร ดำน้ำ 5 ไดฟ์ จุดดําน้ํา: หินแพ, หินหลักง่าม, ง่ามน้อย, ง่ามใหญ่, เรือปราบ – Dive site: Hin Pae, Lak Ngam, Ngam Noi, Ngam Yai, HTMS Prab(Wreck dive)