Mares Matrix

฿ 9,660

เป็น Dive Computer ที่สามารถชาร์ตแบตได้ ไม่ต้องเปลี่ยนแบต ชาร์ตได้ประมาณ 500 ครั้ง (ประมาณ 7-10 ปี), ตัวเรือนเป็นโลหะ ทนทาน ใช้งานยาวนาน, สาย Strap ทำจาก Technopolymer เหนียว ทนทานไม่ขาดง่าย, มีสายให้เลือกเปลี่ยนเป็นแบบ Metal Strap และ Tech Strap (Optional), Digital Compass เป็นแบบวงกลม ช่วยให้ใช้งานได้ง่าย, บอกความเร็วขึ้นและลงเป็นตัวเลข, นับเวลา Safety Stop เป็นวินาที, สามารถแสดงกราฟไดฟ์ปัจจุบันได้ในขณะดำน้ำ, เตือนให้ทำ Deep Stop อัตโนมัติในไดฟ์ที่ดำลึก, รองรับ Nitrox และ 3 Gas switching,กระจกหน้าเป็น Mineral Glass ป้องกันรอยขีดข่วน, ผู้ใช้สามารถ upgrade firmware ได้เอง